بیش از حد النخاله: ما در مسیر درست حرکت کنید از دوام به همان اندازه آزادی بیت المقدس هستیم


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، «بیش از حد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین صبح یکشنبه در یک واحد سخنرانی تلویزیونی در پاسخ به ترور سه جنگجوی این رژیم توسط رژیم صهیونیستی. جنبش.

نخاله {در این} نامه ذکر شد: «عملیات فعلی بلند مدت ما را به در اطراف از کنوانسیون‌های آشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای‌سازی ترسیم می‌تدریجی. آنچه در پیش بینی ماست بالاتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان ما روزهای {غم انگیز} را به روزهای شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی تغییر می کنند.

به گزارش خبرگزاری فلسطین «شهاب»، وی همراه خود خاص اینکه از دوام انتخابی است کدام ممکن است مردمان آزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاع فلسطین در اطراف آن مخلوط می شوند، تصریح کرد: جنبش جهاد اسلامی راهگشاست. [مقاومت] آزادی فلسطین را درست می تدریجی.

دبیرکل جهاد اسلامی در سخنان مختصر شخصی {تأکید کرد}: اراده قهرمانانه ای کدام ممکن است {در سراسر} کرانه باختری از شمال به همان اندازه جنوب مسکن می تدریجی مجاهدین را می آفریند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت انگیزترین الگوهای فداکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی را گزارش می تدریجی.

النخاله شکسته نشده داد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است چنین افرادی (شهدای از دوام) داریم، چه خواهد به اینجا رسید بالاتر است. رزمندگانی کدام ممکن است همراه خود نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شخصی روزهای ناراضی ما را به روزهای سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی تغییر می کنند.

وی تاکید کرد: بیایید وصیت شهدا را محافظت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام اعتقاد کاملاً کدام ممکن است نصرت الهی انشاالله امری اجتناب ناپذیر است، راه آنها را شکسته نشده دهیم.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در طولانی مدت ذکر شد: خداوند مزد ممکن است را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شهدا را قبول تدریجی به همان اندازه بتوانیم راه شخصی را به همان اندازه قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین به همان اندازه آزادی شکسته نشده دهیم.

آن تمام شده است…
این را برای صفحه اول سریع دهید