بیش از ۴ درصد از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد درگیر طاعون پروانه های سفید است که از برگ تغذیه می کنند.


به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جواد بخت گچسارانی در کارگاه آموزشی مبارزه با آفت پروانه سفید برگ خوار در شهرستان بستان اظهار داشت: بیش از چهار درصد از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد درگیر سفیدپوش شدند. -طاعون برگ طاعون پروانه ها تاکنون

وی افزود: تغییر اقلیم، خشکسالی های پی در پی و نفوذ ریزگردها باعث گسترش پروانه بلوط و خشک شدن درختان جنگلی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: استفاده از ثالث در کشاورزی یا باغداری در این استان عامل اولیه شیوع پروانه برگ خوار بلوط در جنگل های استان است.

جاوید بخت گفت: سمومی که برای از بین بردن آفات محصولات کشاورزی استفاده می شود در خشک شدن بلوط تاثیر بسزایی دارد.

وی گفت: بالغ بر ۸۷۶ هزار هکتار جنگل در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که ۸۰ درصد آن را جنگل های بلوط تشکیل می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه بیش از ۵۶ درصد مساحت استان کهگیلویه و بویراحمد جنگلی است، خاطرنشان کرد: سرانه جنگل های کهگیلویه و بویراحمد ۱.۲۵ هکتار است که بالاترین سطح را به خود اختصاص داده است. سرانه این سرمایه خدادادی در کشور.

جاوید بخت اظهار داشت: وسعت مراتع و جنگل های شهرستان باشت ۱۰۶ هزار هکتار است که ۷۸ هزار هکتار آن جنگلی است.

وی با اشاره به اینکه ۷۴ درصد مساحت جنگل های باشت را بلوط تشکیل می دهد، افزود: ۲۲ درصد از جنگل های باشت تحت تأثیر پروانه سفید برگ خوار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مبارزه با طاعون پروانه های سفید برگ خوار مهمترین دغدغه کشور و مسئولان استانی است.

جاوید بخت افزود: سال گذشته مبارزه با پروانه سفید برگ خوار در ۸ هزار هکتار از جنگل های باشت انجام شد.

وی بیان کرد: استفاده از تله های نوری یکی از راه های مبارزه با آفت پروانه سفید است و استفاده از سموم شیمیایی در مناطق جنگلی برای حفاظت از این اکوسیستم امکان پذیر نیست به همین دلیل کنترل آفت سخت شده است.

جاوید بخت با بیان اینکه در اثر آفت پروانه سفید برگ خوار فقط برگ های سبز بلوط از بین می رود، افزود: زمانی که آفت به شکل پروانه در آمد درخت می تواند دوباره زاد و ولد کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این آفت باعث خشک شدن قسمت سبز درخت می شود و کاهش بارندگی های پی در پی و خشکسالی یکی از دلایل اصلی بروز و گسترش این امر است. آفتی که در صورت عدم کنترل به جنگل آسیب جدی وارد می کند.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید