تحریک کردن اردوی خدمه سراسری جودو اعزامی به عراق اجتناب کرده اند ۱۳ اردیبهشت ماه


به گزارش خرگزاری فارس، این مرحله اجتناب کرده اند اردوها متصل به اعزام خدمه سراسری جودو پسران به بغداد جهت حضور در مسابقات تعدادی از جانبه عراق {خواهد بود}.

اسامی نفرات حاضر در اردو به رئوس مطالب زیر است:

وزن ۶۰- کیلوگرم: کیوان مهدی زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی قلی پور

وزن ۶۶- کیلوگرم: حمیدرضا پاپی، علیرضا پاپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوالفضل محمودی

وزن ۷۳ – کیلوگرم: محمدرضا صدیقی، علیرضا خجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید انتقادی

وزن ۸۱- کیلوگرم: مهدی قتحی پور، یونس صارمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین خجسته

وزن۱۰۰- کیلوگرم: علی پرهیزگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا عزیزی

وزن۱۰۰+ کیلوگرم: حمیدرضا ملک زاه، امیرمحمد نیک آبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان فتاحی

کادرفنی: محسن ذکریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی معلومات

سرپرست: هادی احتمالاً انجام دادی

خدمه سراسری جودو کشورمان ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مراقبت از مسابقات تعدادی از جانبه عراق راهی بغداد می تواند.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید