تداوم هوای خنک در کنار همراه خود رگبارهای بهاری در آسمان مازندران


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مازندران، احمد اسدی معاون بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی هواشناسی مازندران اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند اینکه روز سه شنبه شاهد خوب روز فوق العاده خوب و دنج بودیم همراه خود تنظیم جریان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان ها شاهد سرماخوردگی شدن هوا در آسمان مازندران بودیم. خنکش کرد.”

وی افزود: طی در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور جریانات خنک مرطوب شمالی را بر فراز قلمرو داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است آسمان استانداری نیمه ابری به همان اندازه ابری پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

معاون بهبود هواشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی گروه هواشناسی مازندران افزود: {در این} مدت شاهد بارش های ظریف ای هستیم کدام ممکن است میزان آن بیش از حد نخواهد بود.

اسدی افزود: بر مقدمه نقشه های هواشناسی در روزهای شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه همراه خود بدتر کردن جریانات خنک شمالی بر فراز قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر موج ناپایدار متداولپیش سوراخ بینی تبدیل می شود گاهی شاهد رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در قلمرو. استان.”

وی همراه خود دقیق اینکه این سامانه روز دوشنبه اجتناب کرده اند آسمان مازندران خارج تبدیل می شود، ادای احترام به شد: بر مقدمه تحلیل نقشه های هواشناسی جدیدترین اجتناب کرده اند دوشنبه به همان اندازه چهارشنبه شاهد استقرار جوی ایمن همراه خود افزایش تدریجی دما در آسمان مازندران هستیم. .

معاون بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواشناسی مازندران در طولانی مدت اظهار داشت: دریای خزر طی ۲۴ ساعت بلند مدت نسبتا مواج پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

انتهای پیام/ ۸۶۰۳۴ / نا
این را برای صفحه اول سریع دهید