تذکر مهدی مهدوی کیا به قرعه کشی جام جهانی ایرانسراسری پوش اسبق فوتبال ایران می گوید این کارکنان در جام جهانی در گروه مناسبی قرار دارد.