ترکیه گزارش «حقوق بشر» آمریکا را تکذیب کرد


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، مقامات ترکیه روز پنجشنبه گزارش حقوق بشر ۲۰۲۱ آمریکا را محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن را به حمایت اجتناب کرده اند تروریسم متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولو، وزارت امور خارجه در پاسخ به گزارش وزارت امور خارجه، آن را «تأسف بار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ادعاهای بی ایده» توضیح دادن کرد.

این وزارتخانه اجتناب کرده اند آمریکایی ها خواست به همان اندازه بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخچه حقوق بشر شخصی هدف اصلی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همکاری همراه خود گروه های تروریستی خرس عنوان نبرد همراه خود تروریسم خودداری کنند.

وزارت امور خارجه ترکیه در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است آنکارا اجتناب کرده اند اینکه آمریکا به امتحان شده های ترکیه برای نبرد همراه خود گروه هایی مربوط به حزب کارمندان کردستان، داعش، داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تروریستی فتح الله گولن ردیابی ای نکرده است متاسف است.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است گزارش آمریکا اجتناب کرده اند نماد دادن این کدام ممکن است پ‌ک‌ک عالی گروه تروریستی است خودداری می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید «غیرقابل قبول» است کدام ممکن است ترکیه به کار دردسرساز برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند حقوق بشر شهروندانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این میلیون‌ها پناهجو یکپارچه دهد. میزبانی آن

علاوه بر این آنکارا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این زمان (پنجشنبه) همراه خود رد ادعاهای بی ایده دانستن درباره ایران در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد: چنین «بی گزارشی» مشروعیت ندارد. .

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بدیهی است کدام ممکن است نمی توان اجتناب کرده اند مقامات قلاب دروغ پیش بینی داشت کدام ممکن است واقعیت ها را گفتن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو ماهیت مغرضانه، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپوشانی این گزارش برای همه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افراد ایران روشن است.

گزارش حقوق بشر آمریکا در حالی آشکار تبدیل می شود کدام ممکن است کتاب جلو عمیق جدیدی با اشاره به رفتار وحشیانه افسران آمریکایی همراه خود زندانیان مظنون به “تروریسم” در زندان های آمریکا حاضر می دهد. (عمیق اصولاً)

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید