توانایی نفتی خارگ در زلزله ۳.۸ ریشتری آسیبی ندیدند


محمدرضا دشتی زاده بخش شخصی خارگ در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در جزیره خارگ گفت: پایین لرزه ای کدام ممکن است جزیره خارگ را لرزاند هیچ خسارتی به منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی نفتی وارد نکرد.

به گزارش فارس، پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر در ساعت ۲۲:۵۳.۵۶ سطح همانطور که صحبت می کنیم جزیره خارک در استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش وسط لرزه نگاری دانشکده تهران، این پایین لرزه در عمق ۸ کیلومتری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۸ کیلومتری جزیره خارک، ۴۸ کیلومتری بندر گناویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ کیلومتری بندر رگ رخ داده است. مکان این پایین لرزه در عرض جغرافیایی N29.23 را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه شرقی ۵۰.۲۳ سند شده است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید