جذب یک میلیون بیمه گذار در یک سال/ تلاش بیمه روستایی برای کاهش مهاجرت است


به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد، بیت اله یتسال صبح امروز در هیئت لرستان با اشاره به اهمیت حوزه های اجتماعی، اظهار داشت: کار برای رفاه و امنیت توده های اجتماعی بسیار مهم است، تجربه نشان داد که هر جا حوزه اجتماعی است. به طور جدی وارد شده است، موفقیت بیشتری وجود دارد.

وی افزود: یکی از حوزه های اجتماعی بیمه های اجتماعی است که امنیت مردم را تضمین می کند، نظام مقدس جمهوری اسلامی به این موضوع اهمیت زیادی می دهد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور گفت: کشاورزان به عنوان تولیدکننده، عشایر دارای میراث فرهنگی و روستاییان به عنوان تولیدکننده شایسته خدمت هستند.

وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و تاکید بر بیمه همگانی تصریح کرد: یکی از مولفه های تحقق عدالت اجتماعی، گسترش چتر بیمه ای است.

وی گفت: متاسفانه شناخت کافی از صندوق وجود ندارد و به غیر از جامعه هدف، حتی کارکنان از صندوق اطلاعی ندارند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور خاطرنشان کرد: صندوق بیمه اجتماعی باید برای ساکنان و عشایر و همچنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر توضیح داده شود زیرا اطلاعات کمی وجود دارد.

تشر با اشاره به اینکه امکان انتقال سوابق بیمه ای به صندوق وجود دارد، گفت: سیاست صندوق تامین اجتماعی ارائه خدمات بیشتر و بهتر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف صندوق حدود ۳۰ میلیون نفر است، گفت: طبق قانون افراد ۱۸ تا ۵۰ ساله می توانند در صندوق عضویت داشته باشند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور تاکید کرد: در صندوق عدالت بیمه اجتماعی باید رویکرد و نگاه انقلابی باشد و اقدام جهادی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: قرار است در یک سال یک میلیون بیمه گذار جذب کنیم که معادل ده سال گذشته است.

وی با اشاره به حمایت دولت سیزدهم از صندوق تامین اجتماعی گفت: امسال دولت ۶۰ درصد سطح درآمدی را افزایش داد و برای اولین بار بودجه به طور کامل تخصیص یافت.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور گفت: نقش حاکمیتی ما بیمه روستاییان و عشایر است تا از پیری و فقر مطلق جلوگیری کنیم.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر می تواند از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها بکاهد.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید