جلسه ارتباط مستقیم معاون شهرداری تهران با شهروندان


به گزارش خبرگزاری فارس، صبح فردا دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به همراه مدیران ارشد این معاونت در جلسه ارتباط مستقیم با شهروندان که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد حضور یافته و به پیشنهادات، انتقادات و درخواست های عمرانی آنان پاسخ خواهد گفت.

شهروندان تهرانی می توانند فردا از ساعت ۹ تا ۱۱ ضمن ارتباط با سامانه ۱۳۷ و شماره گیری کلید ۴ مستقیما با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران یا سایر مدیران ارشد این معاونت گفتگو کنند.

انتهای پیام 
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید