جمهوری اسلامی ایران خواهان کانون اصلی بر راه رفع سیاسی در اوکراین استبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیتر سرتو وزیر امور خارجه مجارستان در ذکر شد وگو همراه خود یکدیگر دانستن درباره روابط دوجانبه، مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان {در این} ذکر شد وگوی تلفنی همراه خود تبریک پیروزی حزب تحت سلطه فیدز در انتخابات پارلمانی مجارستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای افزایش روابط همراه خود مجارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای توافقات «دومین کمیته مشترک مالی» {در این} ملت ادعا کرد. زمینههای مختلف.

امیر عبداللهیان همراه خود ردیابی به فاجعه اوکراین، همراه خود رد نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم، ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد روی راه‌رفع سیاسی در اوکراین کانون اصلی تنبل.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات وین دلیل داد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به ابتکارات ایران پیشرفت های زیادی {در این} مذاکرات حاصل شده است، با این حال همچنان برخی موضوعات مهم بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا موجود است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند طریق مشاور برتر اتحادیه اروپا تبادل تذکر کرد.

امیرعبداللهیان بر جدیت ایران برای بدست آوردن به ۱ هماهنگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن در صورت واقع بین بودن طرف آمریکایی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه مجارستان {در این} گفتگوی تلفنی ضمن دعوت اجتناب کرده اند همتای ایرانی شخصی برای بازدید به مجارستان، تاکید کرد کدام ممکن است در چارچوب پوشش خارجی مقامات مجارستان، اختصاص داده شده به بهبود همکاری های دوجانبه همراه خود جمهوری اسلامی ایران است.

پیتر سیجارتو نیز بر لزوم اجرای توافقات {انجام شده} بین ما تاکید کرد.

وزیر امور خارجه لهستان در خصوص مذاکرات وین ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود رویکرد سازنده همه طرف ها به توافقی انگشت یابند.

وی افزود: رویکرد سازنده ایران برای بدست آوردن به هماهنگی آخرین فوق العاده مفید است.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر این اجتناب کرده اند کمک های انسان دلپذیر همتای مجارستانی شخصی برای تسهیل ترانزیت ایرانیان مقیم اوکراین اجتناب کرده اند طریق مجارستان تشکر کرد.