جناح های فلسطینی: از دوام اجتناب کرده اند غزه به همان اندازه نقاب متحد شده است


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، جناح های فلسطینی در امروز چهارشنبه تاکید کردند کدام ممکن است مردمان فلسطین در از دوام به سمت اشغالگری اسرائیل، شهرک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود پوشش نژادپرستی متحد هستند.

به گزارش فلسطین در امروز، گروه های فلسطینی تاکید کردند کدام ممکن است این تیم ها در نوار غزه، بیتا (کرانه باختری) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقب (۴۸ سرزمین اشغالی) متحد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین همراه خود بالا دادن به نبرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به هماهنگی بر اوج خواهان وحدت سیاسی هستند. تکنیک سراسری موارد هستند.

گروه‌های فلسطینی همراه خود ملاحظه به اینکه پیام گروه‌های فلسطینی به رژیم اشغالگر اینجا است کدام ممکن است ملت برده رژیم اشغالگر نخواهد بود، بر نیاز یکپارچه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به سرزمینی کدام ممکن است وسط مناقشه است تاکید کردند. . به همان اندازه نابودی شخصی به نبرد یکپارچه خواهد داد.

این تیم ها چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین سالگرد روز پایین را سطح عطفی در از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد سراسری توضیح دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نامه ای به وزرای امور خارجه کشورهای عربی آشتی در نقب گفتند: در مقابل انجام پاسخگویی تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری شخصی در قبال ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل متعهد شدن تدابیر شدید برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، همراه خود رژیم اشغالگر رقبا می کنید.

شهر حضره در استان حیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو بنی براک در تل‌آویو در سرزمین‌های اشغالی یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه‌شنبه عصر قبلی شاهد بیانیه سوگند خورده فراوان اجتناب کرده اند کودکان فلسطینی بود کدام ممکن است در جریان آن انگشت‌کم هفت صهیونیست به بیانیه سوگند خورده رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوان تولید دیگری زخمی شدند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید