جنایات غرب| شکار تمساح همراه خود طعمه‌کردن کودکان سیاهپوست!


به گزارش گروه تولید دیگری رسانه‌های خبرگزاری فارس، کانال جنایات غرب نوشت: به همان اندازه سال ۱۹۱۹ استفاده اجتناب کرده اند کودکان سیاهپوست جهت طعمه قراردادن برای تمساح توسط شکارچیان اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی در ایالت‌های ساحلی آمریکا رایج بود.

کودک‌های سیاهپوست را به زور اجتناب کرده اند مادرشان کنار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان طعمه خشمگین جهت شکار در حوالی محل اقامت تمساح‌ها قرار می‌دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

سپس اگر کودک را خشمگین به مادرش برمی‌گرداندند در ازای اینکار ۲ دلار انعام می‌دادند!

روزنامه تایمز در سال ۱۹۰۸ پرده اجتناب کرده اند این جنایت درو کردن.

:hotsprings:On June 3, 1908, the Washington Times wrote an article titled: “Baits Alligators with Pickaninnies.” The word “pickaninny” pertains to a black child.
:globe_with_meridians:https://medium.com/the-collector/black-babies-used-as-alligator-bait-in-the-u-s-4b0540f4b40c

روایت اجتناب کرده اند به نظر می رسید مکان دانشکده فریس ایالت میشیگان آمریکا
:hotsprings:https://www.ferris.edu/HTMLS/news/jimcrow/question/2013/may.htm#:~:text=African American babies being used,as bait for an all

انتهای پیام/




این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید