جهان خلیج فارس به جاده هفتم کشوری متصل شد/ فلز در جستجوی مونتاژ نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی است.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، حسن خلج تهرانی بلافاصله در اظهار داشت وگو همراه خود رسانه ها تصدیق شد: گروه بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع متالورژی ایران (ایمیدرو) اعتبارات فوق العاده خوبی را برای بهبود زیرساخت های جهان ویژه خلیج فارس اختصاص داده است. برای فریب دادن سرمایه های جدید. این اعتبارات به طور منظم طی ۴ به همان اندازه ۵ سال بلند مدت در جهان ویژه خلیج فارس ارزش تبدیل می شود به همان اندازه بستر مناسبی برای الهام بخش خریداران به حضور {در این} جهان فراهم شود.

وی افزود: طی یکی ۲ سال قبلی اتفاقات مثبتی در بخش زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن در جهان خلیج فارس رخ داده {است تا} در زیرساخت های مکان بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان عجیب و غریب جهان به طور قابل توجهی در جهان شود. در زمینه بار دریایی، ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول تعهد های زیادی بهبود ای انجام شده است.

مدیرعامل جهان ویژه مالی معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع فلزی خلیج فارس همراه خود خاص اینکه اقدامات زیادی برای تحمیل زیرساخت های آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین {انجام شده} است، اظهار داشت: جایگاه های ۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ هزار مترمکعبی، ردیابی کردیم کدام ممکن است امیدواریم جایگاه بنزین جدیدی اضافه شود. همراه خود قابلیت ۵۰ هزار متر تاس در روز همراه خود قابلیت های فعلی در سال ۱۴۰۱ جهان ویژه خلیج عربی در سال قبلی به جاده هفتم سراسری بنزین متصل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعاب جدید گرفت.

خلج تهرانی افزود: علاوه بر این این، تحولات مثبتی در زمینه زیرساخت های انرژی الکتریکی در جهان ویژه رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت جهان ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نمایندگی های فولادی جهان، نیروگاه جدیدی همراه خود قابلیت ۲۰۰۰ مگاوات احداث تبدیل می شود. معدن برای مونتاژ نیروگاه ۱۰۰۰۰ مگاواتی همراه خود مقامات {خواهد بود}.»

وی تاکید کرد: بهبود مکان جدید یکی اجتناب کرده اند انتخاب های جهان ویژه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا منتظر مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن راه های ورود به طور قابل توجهی پل برای حضور در مکان قدیم به مکان جدید هستیم. ” مکان جدید کودک نوپا می تواند.

مدیرعامل جهان ویژه مالی خلیج عربی برای صنایع معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلزی تصریح کرد: برای توجه انداز شخصی این سیستم جامعی دارد کدام ممکن است تجزیه و تحلیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شورای برتر مناطق آزاد در مرحله تصویب است. اگر این این سیستم تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود به مرحله اجرا می رسیم. علاوه بر این برای بخش خاص، نیازها کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی فکر شد. اجتناب کرده اند جمله این نیازها، ساخت ۱۰ میلیون تن فلز {در این} جهان، تغییر شدن به اولین وسط ساخت فلز ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش قابلیت ساخت آلومینیوم به ۵۰۰ هزار تن است. همراه خود این سیستم ریزی هایی کدام ممکن است در ۵ سال بلند مدت داریم فضای فوق العاده خوبی برای فریب دادن تحمیل خواهیم کرد.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید