حسن محدیان به عنوان رئیس شورای شهر مشهد انتخاب شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، انتخابات نام رئیس، هیات رئیسه و کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد.

در این انتخابات حسن محدیان با ۱۵ رای و موسی الرضا حاجی رئیس شورا شدند. بگلو کاندیدای معاونت تک نیز با ۱۵ رای نایب رئیس شد.

همچنین فاطمه سلیمی، هاشم دائمی و مجید طهوریان عسکری به سمت دبیری شورا منصوب شدند.

حسین حسامی و سید ابراهیم علیزاده به عنوان خزانه دار شورا منصوب شدند و علیزاده با ۹ رای و همچنین اعضای شورای موسی الرضا حاجی خزانه دار شد. بگلو و مهدی نشی به عنوان سخنگوی شورا حاجی بگلو با هشت رای انتخاب شد.

همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد برای دومین سال فعالیت این شورا انتخاب شدند.