حضور رئیس جمهور در گلزار شهدای سرخس / تاکید بر رفع معضل ریزگردها


به گزارش شفاف، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در شکسته نشده بازدید شخصی به خراسان رضوی همراه خود حضور در گلزار شهدای سرخس ضمن زیارت مزار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو همراه خود مردمان این محل، ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.

رئیس جمهور ذکر شد: شهدای سرخس بهتر از گواه بر پایبندی مردمان این جهان به انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های والای آن هستند.

رئیسم همراه خود ملاحظه به اولویت مردمان سرخس اجتناب کرده اند وجود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار {در این} جهان، بر پیگیری موضوع به همان اندازه حصول نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ضرر تاکید کرد.

آیت الله رئیسی افزود: مردمان سرخس مرزبانان صادق ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سلامت آنها اجتناب کرده اند کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار محافظت شود.

رئیسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند نیروهای محلی در اجرای تعهد های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی جهان تاکید کرد.