حمایت صنعت داروسازی از اجرای طرح دارویار توسط وزارت بهداشت


به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از صنایع دارویی کشور از اجرای این طرح که با دستور رئیس جمهور و اجرای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شده است، حمایت خود را از مزایای آن اعلام کردند. طرح دروار و حذف ارز ترجیحی داروهای تولید داخل.

نقشه دروار علمی ترین کار ممکن بود

عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته دارویی انجمن صنفی شرکت های صدا و سیما در دومین جلسه ستاد تدابیر ویژه دارو در وزارت بهداشت گفت: طرح دروار بیشترین است. طرح علمی در حوزه پزشکی در ۳۰ سال گذشته».

دکتر. سید ابراهیم هاشمی افزود: ۲۵ هزار نفر در صنعت توزیع دارو مشغول به کار هستند که در سه ماه گذشته در شرایط سختی قرار داشتند و واقعاً با دلی سنگین جلو می آمدند.

رفع کمبود ۱۲۰ دارو

وی افزود: با اجرای این طرح تا چند روز آینده بیش از ۹۹ درصد از کمبود ۱۲۰ تا ۱۳۰ دارو برطرف می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صاحبان صنایع دارویی انسانی نیز از حمایت خود از اجرای طرح دروار خبر داد و گفت: کار بزرگ و مبارکی آغاز شده است و همیشه این طرح های بزرگ می تواند در طول سال با مشکلات کوچکی مواجه شود. مرحله اجرا، که طبیعی است.”

دکتر دکتر با تشکر از دولت و وزارت بهداشت برای اجرای طرح دروار. محمد عبده زاده افزود: امیدواریم در مدت یک تا دو ماه پس از اجرای طرح در داروهایی که با کمبود مواجه هستیم، به حالت عادی برگردیم.

وی در پایان سخنان خود از آمادگی صنعت پزشکی انسانی برای اجرای صحیح و کامل طرح خبر داد.

نماینده اتحادیه داروسازی نیز در این جلسه اظهار داشت: پروژه ای به این عظمت نیاز به دولت شجاعی داشت تا بدون توجه به مشکلات بینش سیاسی حوزه سلامت، به فکر اصلاح امور و اجرای برنامه های اساسی باشد که خوشبختانه این امر محقق شد. در این دولت .

دکتر. اسداله آب نیکی افزود: برای اجرای بدون مشکل طرح دروار پیشنهاد می کنیم کمیته مشترکی متشکل از همه ذینفعان طرح با حضور و ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شود.
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید