حیاط پشتی ایرانی | خبرگزاری فارس


بوستان حیاط پشتی ایرانی همراه خود مساحتی حدود ۳.۴ هکتار در یکی اجتناب کرده اند محله های عجیب و غریب تهران به تماس گرفتن ده ونک قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده الگوی حیاط پشتی ایرانی طراحی شده است. این حیاط پشتی هر سال در فصل بهار میزبان لاله های رنگی متعدد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان زیادی اجتناب کرده اند این وضعیت دیدن می کنند.فاطمه عموزاد۰۵:۰۱


۱۴۰۱-۲-۱۲


http://fna.ir/1osdfh