خبرگزاری مهر: میشل عون اجتناب کرده اند لبنانی ها خواست در انتخابات نمایندگی کنند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روسیا الیوم گزارش داد کدام ممکن است میشل عون رئیس جمهور لبنان در قبال انتخابات لبنان موضع گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند نمایندگی لبنانی ها {در این} انتخابات شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه خواهان تحمیل نظام ریاستی در ملت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد برای پست ریاست جمهوری نامزد شود، اجتناب کرده اند ساکنان لبنانی خواست همراه خود نمایندگی در انتخابات پارلمانی کدام ممکن است ادعا به در ماه می بلند مدت برگزار تبدیل می شود، انتخاب درستی متعهد شدن کنند.

وی تاکید کرد به همان اندازه روزی کدام ممکن است همه خرابکاران را آشکار کردن نکند اجتناب کرده اند سمت شخصی کف دست نمی کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشینان وی باید پاسخگویی احیای ملت را بر عهده بگیرند.

عون بر حمایت اجتناب کرده اند همه قالب های بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط برای نجات لبنان تاکید کرد.

انتخابات پارلمانی لبنان ادعا به در ۱۵ می ۲۰۲۲ برگزار شود.