خدمه اطلاعات آموزی المپیک جهان جغرافیا راه اندازی شد شد


به گزارش گروه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خبرگزاری فارس، گروه سراسری پرورش استعدادهای خوب اجتناب کرده اند اعزام اعضای خدمه سراسری ۱۴۰۱ المپیاد جغرافیا (۲۰۲۲) به مسابقات بین‌المللی خبر داد.

اعضای خدمه سراسری این المپیاد پس اجتناب کرده اند گذراندن فاصله های آموزشی بر ایده نمرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب حروف الفبا اجتناب کرده اند مصطفی خالصی (استان قم)، سارا غزنوی نیا (استان خزر)، حسام فاکرمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عباس انفری (استان تهران) اخذ شدند. ). را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد جواد کلاگاردرون. کولا (استان مازندران).

المپیاد جهانی جغرافیا تیرماه امسال در فرانسه برگزار تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید