خسارات سیل در بافت تاریخی یزد ناشی از سال ها بی توجهی و کمبود مسکن است


عاطفه نیکوگوتر، مدیر پروژه بناهای تاریخی صندوق توسعه صنایع دستی و بناهای تاریخی در گفت وگو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: تجربه به ما نشان داده که بناهای مستعملی مانند کاسا حظیرایی و کاسا حیرانی در سیل یزد کمتر آسیب دیدند.

وی افزود: ساختمان هایی که زنده بودند و حتی کارگاه هایی که از وقوع سیل خبر داشتند برای مقابله با سیل آماده شدند تا کمترین خسارت را متحمل شوند.

نیکو گفتار با اشاره به اینکه آمادگی برای مقابله با سیل به میزان قابل توجهی درصد خسارت وارده به این ساختمان ها را کاهش داده است، گفت: مسکن همیشه باعث نجات بافت شده است، حتی کارگاه های درگیر در سیل آسیب کمتری دیده اند مانند کارگاه چرخاب و کازرونی. خانه.” و… همگی با توجه به تجربه قبلی از بارندگی شدید و آسیبی که به خاک رس وارد شده بود آماده شدند.

مدیر پروژه بناهای تاریخی صندوق توسعه صنایع دستی و بناهای تاریخی درباره بافت های باستانی آسیب دیده اظهار کرد: علاوه بر نظارت مستمر و چیدمان پارچه، ساختار سنتی و استفاده از مصالح و مصالح بومی متعلق به برخی خانه هاست. در حریم پارچه جهانی و سایر پارچه های مجاور آسیب می بیند، نکته ای که متاسفانه در ساخت و سازهای قبلی جدی گرفته نمی شد، بنابراین از مصالح غیر بومی در ساخت ساختمان ها به صورت غیر اصولی استفاده می شد.

این کارشناس احیا و احیا با بیان اینکه برخی از مصالح غیربومی با شرایط اقلیمی یزد سازگاری ندارد، گفت: یزد در طول سال بارندگی چندانی ندارد اما کانالی با آب های زیرزمینی دارد و استفاده از مواد ناهمگون باعث می شود مداخله نامناسبی داشته باشیم. در به طوری که مثلاً با استفاده از بیمان به صورت نواری و مصالح، تنفس ساختمان را تعیین و متوقف می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حین ساخت و ساز ساختمان با حجم عظیمی از رطوبت مواجه شدیم که جایی برای خروج ندارد، بنابراین استفاده از این مصالح به سازه آسیب وارد می کند و سازه در اثر بارندگی و سیل آسیب می بیند.

نیکو گفتار با بیان اینکه در حال کور کردن جریان هوا در ساختمان و آسیب رساندن به حیات اولیه یک منطقه هستیم، ادامه داد: ساختمانی که بتواند مانند گذشته محل سکونت و زندگی مردم باشد، از کاهش آسیب جدی خواهد دید. تحمل و مقاومت

این کارشناس میراث فرهنگی با بیان اینکه در تجربه ما بارندگی های بسیار شدیدی وجود دارد، گفت: یک اثر تاریخی با نظارت مستمر قابل تعمیر و بهسازی است و می تواند در برابر آسیب هایی مانند سیل مقاومت کند، به عنوان مثال در گذشته به طور مرتب کاه های پشت بام جمع آوری می شد. و دوباره ساختمان را با کاه پوشاندند، از طرفی روی کاه نمک ریختند و آن را کوبیدند، پس باید توجه داشت که این تخریب ها حاصل سال ها بی توجهی، عدم سکونت در ساختمان و استفاده از غیر بومی است. مواد، و این اتفاق نیفتاد. یکباره و تنها به دلیل سیل.

مدیر پروژه بناهای تاریخی صندوق حفظ و احیای یزد با تاکید بر اینکه کاهش آسیب ها و آسیب ها با افزایش آگاهی جمعی از فضای مسکونی امکان پذیر شد، گفت: رکورد جهانی یزد منجر به نمایش و هر چه بیشتر بافت تاریخی شد. از نظر مردم مهم است و اینکه ما ملک بزرگ را به رسمیت می شناسیم، اما آیا در خصوص حفاظت و نگهداری آن اقدامی انجام می دهیم و راهکارهای حفاظتی را به مردم نشان می دهیم؟

وی یادآور شد: تمامی ساختارهای فرهنگی، اقلیمی، بومی منطقه و … پس از اینکه رکورد جهانی و سرعت رشد اقتصادی در این منطقه کم رنگ شد و تازه به سمت بهره برداری اقتصادی رفتیم و همان دغدغه ای که در زمان زندگی در نو داشتیم. بناهای تاریخی داشت و باید تلاش کنیم این دغدغه را برای حفاظت از میراث فرهنگی تقویت کنیم.

انتهای پیام
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید