خواه یا نه اتحاد «روبل»، «یوآن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ریال» در راه است؟
جدای اجتناب کرده اند بخش ارتش، مبارزه اوکراین اندازه مالی وسیعی نیز پیدا کرده است کدام ممکن است به طور متناقض، حتی در عمق تر می تواند. در بروزترین tp-date الگوی، روسیه گفتن کرد کدام ممکن است تولید دیگری به اروپا سوخت به دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو نمی فروشد. این بدان معناست کدام ممکن است ecu ها برای تیز کردن قیمت سوخت وارداتی اجتناب کرده اند روسیه باید دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو را به روبل روسیه (هر دو بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا) تغییر کنند. با این حال خواه یا نه این «مبارزه ارزی» ممکن است به اتحاد بین روبل روسیه، یوان چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریال ایران منجر شود؟