خواه یا نه به همان اندازه به فعلی شادراما خورده اید؟ / مراقب انگشتان شخصی باشید


اگر این غذای لذیذ ترکمنی را نچشیده اید، بدانید کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند سبک های بی همتا دنیا را اجتناب کرده اند انگشت داده اید، غذایی کدام ممکن است هنگام مصرف کردن آن باید مراقب انگشتانتان باشید.. باشید.

استان گلستان در شمال شرق ملت بی شک یکی اجتناب کرده اند بهترین قابلیت های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات بی نظیری برای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران است. انتخاب مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیمی، انتخاب آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی، انتخاب اطراف شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، حتی انتخاب آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای بومی اجتناب کرده اند عملکرد های .

گذر اجتناب کرده اند تمام جاذبه‌های خالص، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی این استان یکی اجتناب کرده اند جاذبه‌های جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره تخصص‌های بی‌نظیر برای مسافران استان گلستان است کدام ممکن است در اندیشه‌های روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی آن‌ها برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر میزبان است.

سفره های ترکمن های این دیار اجتناب کرده اند این انگشت سفره های رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگی است کدام ممکن است همه وقت در مخالفت با مهمانان پهن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب بی نظیری اجتناب کرده اند غذاهای لذیذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرارآمیز یادآوری خوبی را برای مسافران به ارمغان معرفی شده است است. چکدرمه یکی اجتناب کرده اند خوراکی‌های خوش ذوق‌ای است کدام ممکن است اگر باقی مانده است آن را نچشیده باشید، قطعاً یکی اجتناب کرده اند خوش ذوق‌ترین غذاهای بومی ملت را اجتناب کرده اند انگشت داده‌اید. اگر قصد بازدید دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان را شناخته شده به عنوان مکان تعطیلات گردشگری انواع می کنید هر دو برای حضور در مکان تعطیلات اجتناب کرده اند این استان رفتن می کنید، حتما عالی وعده غذایی تهیه کنید.

شکدرمه عالی غذای استاندارد ترکمنی است کدام ممکن است قدمت آن به بیش اجتناب کرده اند هزار سال می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت همزمان پخته تبدیل می شود. [معمولاً گوسفند]گوجه فرنگی هر دو رب گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز اجتناب کرده اند روغن، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده افزودنی مشابه نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل تهیه تبدیل می شود. این وعده های غذایی به همان اندازه حدودی شبیه پلو استانبولی است. این وعده های غذایی به طور استاندارد در دیگ چدنی به تماس گرفتن «کازان» تهیه تبدیل می شود. ابتدا تکه های کودک گوشت را در روغن سرخ می کنند سپس پیاز رنده شده را به آن است اضافه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تفت دادن پیاز، گوجه فرنگی هر دو رب گوجه فرنگی را به آن است اضافه می کنند. سپس آب اضافه می کنند به همان اندازه گوشت بپزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اینکه مقداری اجتناب کرده اند آب آن تبخیر شد برنج را اضافه می کنند به همان اندازه آب عالی انگشت روی برنج باشد سپس حرارت را کم می کنند به همان اندازه برنج بجوشد.

بسیاری از چکرز

۱- گوشت شکدامه

عدس گوشت را معمولاً اجتناب کرده اند گوشت گردن بره مناسب می کنند کدام ممکن است در ترکمنی به آن است املت می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذیذترین نوع عدس گوشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از تولید دیگری عدس گوشت را می توان همراه خود گوشت هر دو بره پخت.

۲- شارکما {پر شده} همراه خود گوشت مرغ

جغد پرنده معده پر را می توان اجتناب کرده اند بسیاری از پرندگان اجتناب کرده اند جمله غاز، بلدرچین، کبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل با توجه به مرغ پخت. حتما همراه خود غاز اسکرامبل خوش ذوق بپزید. در تهیه شام ​​ می توان معده شبدر را همراه خود هلو، هویج، کشمش، پیاز، بسیاری از ادویه جات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پر کرد.

۳- معاینه معده ماهی

بیشتر اینها موسیر کدام ممکن است برای فصل خنک فکر تبدیل می شود یکی اجتناب کرده اند لذیذترین بسیاری از عدس به شمار {می رود} کدام ممکن است همراه خود بسیاری از ماهی می توان آن را طبخ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی کپور در صورتی کدام ممکن است ماهی استخوانی باشد بهتر از ماهی قابل پخت محسوب تبدیل می شود. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) همراه خود اصطلاح ترکمنی «یاهانا» کدام ممکن است سبک بی نظیری را برای شما ممکن است به ارمغان می آورد.

۴- عصاره هویج

این کوفته ها با بیرون گوجه فرنگی هر دو رب گوجه فرنگی تهیه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنگام پخت از هویج موجود در آن می ریزند، بیشتر اینها پیراشکی در ترکمنستان طرفدار بیشتری دارد.