خواه یا نه بیت کوین اجتناب کرده اند نردبان بالا {می رود}؟کل خوب ارزش بازار ارزهای دیجیتال جهانی در جاری حاضر ۱.۹۱ تریلیون دلار برآورد شده است کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۲.۹۹ سهم مرتفع است.