داستان پایان دادن ساختمانی به تماس گرفتن فوتسال | شمس: ایده ها روزگار ما را سیاه کرده است


حسین شمس در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کسب اطلاعات در مورد صعود کارکنان سراسری فوتسال به مرحله بسته شدن جام ملت های آسیا گفت: صعود ما به مرحله بسته شدن قابل پیش بینی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستیم کدام ممکن است کارکنان به سادگی ممکن است صعود تدریجی. چون کارکنان‌هایی کدام ممکن است {در این} مرحله به مصاف آنها رفتیم، مقابل ایران حرفی برای ادعا کردن نخواهند داشت. مهمترین مرحله جام ملت‌ها فینال مرحله این رقبا‌ها است.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه خواه یا نه کارکنان سراسری {در این} مرحله همراه خود حریفان جوان شخصی برخورد با تبدیل می شود، ذکر شد: خیر، چیزی کدام ممکن است دیدم معمولی سنی گیمرها ما نسبت به مرحله در گذشته مسابقات ۲۸ سال بود. اصلاح چندانی {در این} رقبا ها ندیده ایم. ما ساده عباسی را داشتیم کدام ممکن است اولین ورزشی اش را نگاهی به می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه در سن ۲۴ به همان اندازه ۲۵ سالگی.

سرمربی اسبق کارکنان سراسری فوتسال ذکر شد: تذکر معلم کارکنان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان با توجه به حضور گیمرها اظهار تذکر کرد با این حال همراه خود ملاحظه به صحبت های اولین کادر فنی مبنی بر طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا. گروه فوتسال شمسی، او معلم بی نظیر است.» به بچه ها در کارکنان سراسری قول دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را کدام ممکن است نسیما الشریعه، معلم سابق کارکنان سراسری انجام نداد. امیدوارم کادر فنی جدید همانگونه کدام ممکن است در صحبت های شخصی گفتند به شادابی شخصی شکسته نشده دهند.

شمس در {پاسخ به} پرس و جو منبی مبنی بر اینکه خواه یا نه کمیسیون فوتسال ممکن است انتظارات پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتسالیست ها را برآورده تدریجی، ذکر شد: خیر. همراه خود حضور احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال هیچ کاری انجام نمی دهیم. وی هم اکنون شناخته شده به عنوان سرمربی فدراسیون (رئیس فدراسیون فوتبال مشهد، رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون، سخنگوی هیات رئیسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در هیات رئیسه فدراسیون) ورزش می تدریجی. هر کدام اجتناب کرده اند این کارها وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی خاص شخصی را دارد، توسط خودم خوب شخص محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت آزاد تمایل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین زیادی را به این چیزها اختصاص دهد، با این حال متأسفانه کار شخصی را به همان اندازه به بلافاصله تنها همراه خود مانترا دادن انجام داده است. لوگوها مثلاً می‌توانم بگویم شهر مشهد، جایی کدام ممکن است حمیدوی خون برای این تجهیزات گلف گریه کرد.

وی شکسته نشده داد: پس اجتناب کرده اند حضور در کمیته بازاریابی، منشا ممکن است مدعی شد کدام ممکن است مبالغ زیادی را اجتناب کرده اند طریق اسپانسر به فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان های سراسری وارد می کنم، با این حال چون آن است دیدیم ۹ کمکی شنیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ رئیس کمیته بازاریابی را دیدیم. کار روی توسل به دارایی ها.» پولی است با این حال آنچه اکنون در اتحادیه شاهد آن هستیم وعده های سوراخ بیش نبود.

شمس شکسته نشده داد: روزی کدام ممکن است دستور ممکن است رئیس کمیته فوتسال شد، شبیه به شعارهای کمیته بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه به شما فرصت دهد به فوتسال کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان های بی نظیر را پرانرژی تدریجی چاپ شده مستقیم مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رساندن اسپانسر فوتسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بود. حتی وظایف مربیان سراسری در کلاس های اساس خاص نشده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم سابق کارکنان سراسری فوتسال اضافه کرد: علی ثانی معلم کارکنان زیر ۲۰ سال همراه خود وجود اینکه {به دلیل} دوست داشتن تجهیزات گلف مبلغ درست قرارداد ۲ ساله شخصی را اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال اکتسابی نکرد. بازگشت بچه ها کشورش به کارکنان زیر ۲۰ سال خوش بینانه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در ۲ تورنمنت در سراسر جهان همراه خود کارکنان سراسری به میدان سر خورد. آنها قهرمانی کافا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام دوم قهرمانی تایلند را کسب کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم سابق کارکنان سراسری فوتسال شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به نتایج خوبی کدام ممکن است ثانی {در این} ۲ فاصله اجتناب کرده اند مسابقات همراه خود کارکنان بچه ها کسب کرد، متاسفانه این کارکنان توجهی نکرد. اصولی رئیس کمیته فوتسال در گذشته اجتناب کرده اند اعزام کارکنان به کاوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند شعارهای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اوج داد. حتی نمی خواست به سانی تلفن بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او تخلیه نباشید بگوید. باید شرایط را برای نوجوانان ملت فراهم کنیم. پس اجتناب کرده اند بازگشت کارکنان اجتناب کرده اند ۲ فاصله مسابقات قهرمانی در سراسر جهان، هیچ خوب اجتناب کرده اند اعضای فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته فوتسال برای الهام بخش بچه ها به فرودگاه نیامدند.

وی افزود: فدراسیون ابوالمشگل کنجکاوی ای به فوتسال ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای سفرهای خارجی کنار هم قرار دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستان بازدید کنید با این حال خدا را شکر کدام ممکن است همراه خود اصل دادستان مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسئولان با توجه به سراسری به قرقیزستان بازدید کردید. اتفاقات. خوب ورزشی تیمی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در آن شهر {اتفاق افتاد} به همان اندازه پاسخ دهد.” به آموزش داده شده است مسئولان شهرستان، او نتوانست بیش اجتناب کرده اند ۲ روز در قرقیزستان نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایران بازگشت. صادقانه می گویم کدام ممکن است این شخص {نمی تواند} کمکی به فوتسال تدریجی. فوتسال. روز سیاهی محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او باید بدون در نظر گرفتن زودتر استعفا دهد.

شمس ذکر شد: اجتناب کرده اند مرشد مجیدی رئیس فدراسیون فوتبال آرزو می کنم کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن زودتر به موضوع فوتسال ورود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تغییراتی در مدیریت این موضوع اصلی تحمیل نشد مثبت باشید انجام خواهیم داد. به همین دلیل ما شاهد آسیب های زیادی در بلند مدت هستیم.” بنده احترام در حین حضور مرتکب خطا شد. وی در ابتدا سراجی را با بیرون مراجعه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون سابقه فوتسال شناخته شده به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن نیز اصولی را شناخته شده به عنوان سرپرست این کمیته منصوب کرد. سرور گران قیمت ممکن است خیلی مدیون فوتسال هستم.

وی در {پاسخ به} پرس و جو عکس کدام ممکن است خواه یا نه ساختمان فوتسال نوسازی شده توسط فدراسیون به این موضوع رسیده هر دو خیر، ذکر شد: خیر. یادم می آید روزی کدام ممکن است ساختمان فوتسال در جاری مونتاژ بود. پرهیزکار رئیس سابق این کمیته برای افزایش این بنا متأسفانه پس اجتناب کرده اند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن به فوتسال معروف شد. جلب توجه اینجاست کدام ممکن است این ساختمان کدام ممکن است اجتناب کرده اند روز اول فوتسال عنوان گرفته، در جاری حاضر تنها خوب اتاق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه اتاق ها به فدراسیون واگذار شده است. ما {در این} ساختمان جایی برای دوره ها کمیته فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… نداریم. در صورتی کدام ممکن است کل ساختمان متعلق به فوتسال باشد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید