دبیرکل شورای آموزش عالی: آیین نامه طبقه بندی معلمان نیازمند کار عمیق است


محمود امانی تهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که آیا آموزش و پرورش وجود دارد؟

وی تصریح کرد: آیین نامه طبقه بندی معلمان به عنوان اقدامی اصیل، علمی، قابل دفاع، بلندمدت نیازمند کار عمیق است.

پیش از این صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت روند تصویب آیین نامه رتبه بندی معلمان گفته بود: دولت تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ فرصت دارد تا آیین نامه رتبه بندی معلمان را تصویب کند و این وزارتخانه سخت تلاش می کند تا این آیین نامه تصویب شود. این آیین نامه در مهلت قانونی است و بر اساس مواد و چارچوب مقرر در قانون تهیه و ابلاغ می شود.

انتهای پیام/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید