درخشش دانش آموزان زنجانی در جشنواره پرسش مهر


حسین میرزایی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان زنجان در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: رئیس جمهور در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از دانش آموزان پرسید: ایران قدرتمند چه ویژگی هایی دارد. و نقش دانش آموزان در «شکل گیری یک ایران قدرتمند چیست؟» او پرسید.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دانش آموزان استان زنجان همگام با دانش آموزان سراسر کشور با ارائه آثاری در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری به سوال رئیس جمهور پاسخ دادند. بیش از ۲۴۰۰۰ نفر در مرحله مدرسه شرکت کردند. .
وی با بیان اینکه در بخش جانبی به منظور ترویج ایثار و گرامیداشت یاد و خاطره دانش آموز شهید علی لندی با اشاره به تولید و ارسال آثار فرهنگی و هنری قابل توجهی عنوان شد: در مرحله ارزیابی آثار در مرحله استانی، ۱۹۸ اثر برگزیده ارائه شد و از این تعداد ۱۰۹ اثر مطابق با رویه وزارتی
میرزایی گفت: در مرحله کشوری این مسابقات ۲۹۹ دانش آموز به عنوان فینالیست انتخاب شدند و استان زنجان با ۱۷ رتبه برتر چهارمین استان از نظر کسب عناوین برتر است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: در سخنرانی با رئیس جمهور که دانش آموزان آثار خود را مستقیماً به دبیرخانه اصلی ارسال کردند، امیر عطا قهرمانی از استان زنجان به عنوان عضو برگزیده این اداره کل معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه سه نفر در سوال مهر مقام اول و دو نفر اول مشترک شدند، گفت: سه نفر دوم مشترک، پنج دانش آموز زنجانی مشترکا سوم شدند و چهار دانش آموز زنجانی نیز شایسته تقدیر شدند. .
پایان پیام / ۷۳۰۰۹
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید