درگذشت فرزند امیر سرتیپ بردستان را به رئیس انقلاب آسایش عرض می نماییم.به گزارش پایگاه خبری صراط، حضرت آیت الله خامنه ای رئیس معظم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده معظم کل قوا در پیامی درگذشت امین پردستان فرزند سردار سرتیپ بردستان رئیس وسط تحقیق راهبردی را آسایش گفتند. اجتناب کرده اند نظامی جمهوری اسلامی ایران.

محتوای متنی پیام به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا

امیر سرتپ بوردستان

رئیس وسط تحقیق راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران

خوش آمدی

اینجانب درگذشت فرزند گرامیتان را به جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازماندگان آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر مسئلت دارم.

سید علی خامنه ای