در بازدید ریاست جمهوری پایان دادن تعهد های نیمه تمام استان را مطالبه می کنیم


فاطمه محمدبیگی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس اجتناب کرده اند قزوین همراه خود ردیابی به بازدید ریاست جمهوری به استان قزوین اظهار کرد: متأسفانه در مقامات قبلی در برخی اجتناب کرده اند زمینه ها عقب ماندگی هایی در استان به وجود به اینجا رسید کدام ممکن است باید جبران شود.

وی همراه خود خاص اینکه در جاری حاضر تعهد قابل توجهی کدام ممکن است قابلیت افتتاح داشته باشد در استان نداریم، عنوان کرد: سال قبلی تعهد عظیم تاسیسات تولیدی مس طارم، تعدادی از نمایندگی در بخش خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از تعهد کشاورزی را در مرحله استان افتتاح کردیم.

مشاور مردمان قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس تصریح کرد: پیشنهاداتی برای بازدید ریاست جمهوری به استان قزوین داده شده است با این حال اینکه کدام افتتاح تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار مصوب شود، باقی مانده است خاص نیست.

محمدبیگی خاص کرد: تعهد پایین مانده در استان قزوین بیش از حد است کدام ممکن است امیدوارم همراه خود بازدید ریاست جمهوری به استان قزوین بتوانیم این تعهد ها را پایان دادن کنیم.

وی افزود: اجتناب کرده اند جمله این تعهد ها می توان به بیمارستان ۷۰۰ تشک خوابی، فاز الحاقی برخی اجتناب کرده اند امکانات درمانی استان، احداث ۴پایگاه اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تعهد احداث پایگاه هلال احمر انجیلاق شناخته شده به عنوان خوب تعهد سراسری ردیابی کرد.

مشاور مردمان قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس اضافه کرد: در جاری حاضر در بخش پایگاه های اورژانس ۴پایگاه اجتناب کرده اند متوسط معمولی کشوری عقب هستیم کدام ممکن است باید جبران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تعهد پایگاه هلال احمر انجیلاق نیز {به دلیل} ضعیف بودجه تدریجی شده است.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: احداث جاده متروی قزوین-هشتگرد به صورت پرسرعت، تحمیل شهرک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، پایان دادن ابر تعهد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی چشمه آفتاب کدام ممکن است فوق العاده تعهد مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سدهای ذخیره آب در استان اجتناب کرده اند تولید دیگری ساختار های قابل حاضر در بازدید ریاست جمهوری به استان قزوین به شمار {می رود}.

وی اظهار کرد: احداث کانال های جدید کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث استخرهای آب کشاورزی برای ذخیره آب اجتناب کرده اند تولید دیگری ساختار های قابل حاضر است کدام ممکن است {در این} زمینه احداث ۱۲۰ استخر را اجتناب کرده اند رئیس جمهور تقاضا داریم.

مشاور مردمان قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس افزود: در بخش راه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار نیز آسفالت معابر کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواصلاتی بین شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن جامعه گازرسانی استان برای روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق محروم اجتناب کرده اند جمله الموت شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی، طارم، آوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهین نیز در لیست ساختار های قابل مطرح {در این} بازدید به شمار {می رود}.

محمدبیگی افزود: در سال جاری سرانه سوخت مرتفع کدام ممکن است امیدواریم همراه خود دستورالعمل ها رئیس جمهور در استان قزوین پایان دادن تعهد های گازرسانی برای روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق محروم تسهیل شود.

وی اضافه کرد: متأسفانه استان قزوین در بخش زیرساختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث تهیه کنید آب اجتناب کرده اند محرومیت فوق العاده ای مبارزه کردن می برد کدام ممکن است همراه خود جلساتی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند بازدید همراه خود معاونان رئیس جمهور داشتیم همه این چیزها مطرح شده است.

مشاور مردمان قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس شکسته نشده داد: مونتاژ ورزشگاه ها، سالن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های ورزشی برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان های مختص بانوان نیز اجتناب کرده اند تولید دیگری مطالبات ما در بازدید ریاست جمهوری است.

محمدبیگی ادای احترام به شد: امیدواریم این بازدید پربرکت معرفی شده است زیادی به لحاظ باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت استان داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شأن مردمان گران قیمت استان قزوین باشد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید