در عکسها/ دیدار نیروی کار سراسری فوتبال ایران همراه خود نیروی کار سراسری فوتبال لبنان
دیدار نیروی کار های سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار سراسری فوتبال لبنان در چارچوب رقبا های مقدماتی جام جهانی قطر در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد برگزار شد.