دستورالعمل های حال برای تجزیه و تحلیل کووید اجتناب کرده اند علائم آلرژی های فصلیبه گزارش پایگاه خبری صراط به مشاوره وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های آمریکا، علائم رایج برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحت تأثیر علائم آلرژی فصلی برای ادغام کردن سرفه، عوارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی است. علائمی مشابه با هیکل درد، اجتناب کرده اند بازو دادن چشایی هر دو بویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تب هر دو لرز معمولاً همراه خود کووید-۱۹ مرتبط هستند.

بر ایده این گزارش، تنگی نفس یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند علائم شایع ویروس کرونا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشخاص حقیقی تحت تأثیر علائم آلرژی فصلی کمتر دیده تبدیل می شود. کووید-۱۹ نیز کمتر باعث عطسه، خارش هر دو آبریزش توجه ها تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند علائم رایج علائم آلرژی هستند.

به مشاوره این وسط، علائم بیشتری کدام ممکن است معمولاً همراه خود علائم آلرژی در کنار است برای ادغام کردن گلودرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبریزش هر دو گرفتگی سوراخ بینی است، با این حال اشخاص حقیقی تحت تأثیر کووید-۱۹ نیز قابل انجام است این علائم را تخصص کنند.

اگرچه تمایز‌های واضحی بین کووید-۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آلرژی‌های فصلی موجود است، پزشکان پزشکی باقی مانده است به {افرادی که} اجتناب کرده اند مشکلات جانبی آن مشخص نیستند پیشنهاد می‌کنند. با این حال بیشتر است این علائم به همان اندازه تجزیه و تحلیل قطعی توسط دکتر متخصص رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتیاطات مورد نیاز {در این} زمینه توسط فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان انجام شود.

در حالی کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر علائم آلرژی فصلی کشف نشده خطر ابتلا به کووید-۱۹ هر دو علائم شدیدتر این ویروس نیستند، اشخاص حقیقی تحت تأثیر آسم متداولبه همان اندازه از حداکثر قابل انجام است کشف نشده خطر بیشتری برای ابتلا به ویروس کرونا باشند.

به گزارش مدیکال دیلی، علائم آلرژی در تأثیر پاسخ سیستم امنیت هیکل به اجزا خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرک هایی به تماس گرفتن «آلرژن» (آلرژن) تحمیل تبدیل می شود. آمار فائو آرم می دهد کدام ممکن است سالانه بیش از پنجاه میلیون آمریکایی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از علائم آلرژی ها مبارزه کردن می برند.