دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران حضوری شد


به ‌گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین‌الملل کانون، محمدرضا کریمی‌صارمی {در این} زمینه اظهار داشت: دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران حدس و گمان به به‌صورت حضوری در وسط آفرینش‌های زیبایی شناختی هنری کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان در تهران برگزار شود.

وی همراه خود دقیق این خبر اظهار داشت: دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پیش اجتناب کرده اند این قرار بود همراه خود کمرنگ شدن کرونا اجتناب کرده اند ۱۵ به همان اندازه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شود کدام ممکن است همراه خود افزایش یک بار دیگر آن، این اتفاق میسر نشد با این حال خوشبختانه همراه خود کاهش موج ابتلا به ویروس کرونا این دوران اجتناب کرده اند جشنواره در روزهای ۸ به همان اندازه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دبیر دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در نهایت خاطرنشان کرد: حضور ۸۵ ملت جهان، بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰۰ عنوان فیلم، داوری هفت بخش جشنواره، چاپ {کاتالوگ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌های تخصصی، برگزاری ۲۰ نشست همراه با بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ نوبت حاضر، طی ۵ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور ۳۰ نمایندگی اصلی پویانمایی بخشی اجتناب کرده اند این سیستم‌های کنار هم قرار دادن شده {در این} مناسبت است.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران به دبیری محمدرضا کریمی‌صارمی ۸ به همان اندازه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ در وسط آفرینش‌های زیبایی شناختی هنری کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان واقع در جاده حجاب برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید