دیابتی ها نباید این آزمایش ها را فراموش کنندشخص تحت تأثیر دیابت اصولاً کشف نشده ابتلا به {فشار خون بالا} است کدام ممکن است خطر سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله قلبی را افزایش می دهد.