دیسک ها در ۱۷ ثانیه ساخت می شوند


به گزارش شفاف، یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است مبتلایان همراه خود آن مواجه هستند استفاده اجتناب کرده اند داروهایی است کدام ممکن است باید در دوزهای خاص بلعیدن شوند، با این حال داروها به مقدار معمول محدود می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات اصلاح دوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز برای مبتلایان ضرر ساز است، به همین دلیل محققان کالج کالج لندن – خصوصی سازی داروها برای تکامل همراه خود کمیت می خواست همراه خود ملاحظه به نیازهای شخص خاص فرد مبتلا.

تحولات جدید {در این} زمینه آرم داده است کدام ممکن است {چگونه می توان} بیشتر اینها داروها را به صورت بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری چاپی کدام ممکن است تبلت ها را در تعدادی از ثانیه ساخت می تنبل، ساخت کرد.

محققان در جستجوی تحمیل عالی فرآیند چاپ سه بعدی به تماس گرفتن فوتوپلیمریزاسیون بودند. در زمینه ساخت دارو، این راه برای ادغام کردن داروهای محلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ماده شیمیایی پاسخ دهنده نوری است کدام ممکن است ممکن است در حین چاپ همراه خود آفتاب پایدار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی قرص را تشکیل دهد.

در پرینت سه بعدی، این کار معمولا تعدادی از دقیقه اندازه می کشد، با این حال نیروی کار تحقیقاتی توانست همراه خود دستکاری آفتاب به روشی فوق العاده مدیریت شده، این زمان را به بعضی ثانیه کاهش دهد.

این راه پرینت سه بعدی حجمی نامیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل رویکرد لایه به لایه، کل ساختار را همزمان انجام می دهد. این کار را همراه خود چاپ شده عکسها اجتناب کرده اند زوایای مختلف هیکل بر روی ماده شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب عمق آفتاب انجام می دهد به همان اندازه پلیمریزاسیون همزمان {اتفاق بیفتد}.

دانشمندان اجتناب کرده اند این راه برای مونتاژ قرص پاراستامول همراه خود چاپ سه بعدی در ۱۷ ثانیه استفاده کردند. همراه خود این فناوری، صنعت داروسازی در جاری شتاب است.

اگرچه پاراستامول شناخته شده به عنوان عالی داروی مانکن در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته است، دانشمندان می گویند کدام ممکن است می توانند داروهای عکس را اجتناب کرده اند طریق این استراتژی بسازند. آنها معتقدند کدام ممکن است این فناوری در تغییرات پزشکی فوری استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان می توانند برای اکتسابی داروهایی کدام ممکن است کبریت همراه خود نیازهای شخص خاص آنها باشد به آن است مراجعه کنند.

تأمین: مکان نیواطلس