ذکر شد‌وگو همراه خود نخبه‌ گیلانی دهه هفتادی ساکن آمریکا: زباله‌سوز سراوان توهمی بیش نیست


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند رشت، قصه پسماند سریال شکسته نشده‌داری است کدام ممکن است معضلی عظیم برای گیلان سرسبزمان به وجود معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان جهان سراوان همراه خود اجتماع در مبادی درگاه محل لندفیل اعتراض شخصی را به سال‌ها کم‌کاری مسؤولان پیشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولی گیلان ادعا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به متولیان بی‌اعتقاد شده‌اند.

جدای اجتناب کرده اند کم‌کاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف فعل‌های صورت گرفته در بخش عمرانی‌ها، متولیان امر در بخش انتخاب‌گیری نیز دچار غفلت‌های بعضاً نابخشودنی شده‌اند کدام ممکن است می‌توان به در اطراف کردن نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان این بخش ردیابی کرد کدام ممکن است جمیع این چیزها فاجعه سراوان را رقم زده است.

 

 

ویدیویی اجتناب کرده اند جوان نخبه رشتی انگشت‌به‌انگشت می‌شود کدام ممکن است وی در آن به برخی اجتناب کرده اند نقد صریحی {به رفتار} مسؤولان داشته است.

علی احمدی کاسانی یکی اجتناب کرده اند همین بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگانی است کدام ممکن است علیرغم امتحان شده‌های فراوان به هیچ وجه گوش شنوایی برای گوش دادن به ساختار عملیاتی وی به‌منظور رفع اشکال پسماند وجود نداشت.

احمدی کاسانی جوان نخبه رشتی متولد سال ۱۳۷۲ است کدام ممکن است آموزش شخصی را در دانشکده گیلان تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش تکمیلی شخصی را در دانشکده ژنو سوئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ایالتی کنتیکت آمریکا گذرانده کدام ممکن است اجتناب کرده اند وی ۶ اختراع در زمینه پسماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نانو به سند رسیده است.

 

باوجوداینکه احمدی کاسانی پس اجتناب کرده اند بی‌مهری‌های دیده شده اجتناب کرده اند سوی مسؤولان وقت در آمریکا مشغول به شکسته نشده رویه تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت شد همچنان دغدغه لندفیل سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان گیلان را داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی شخصی را تواند به شما کمک کند مسؤولان در مقامات جدید ادعا کرده به همین منظور گفتگویی همراه خود وی کردیم به همان اندازه اندازه مختلف ماجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌رفع‌های حال برای رفع معضل سراوان را تجزیه و تحلیل کنیم.

فارس: تذکر ممکن است دانستن درباره جانمایی لندفیل سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم ورزش قریب ۴۰ ساله آن چیست؟

احمدی کاسانی: این‌ها ۲ بحث خاص هستند، اگر اجتناب کرده اند بانیان انتخاب در دهه ۶۰ بپرسید ارائه می دهیم میگویند کدام ممکن است تنها برای مدت مختصر چندماهه قرار بر انباشت زباله در سراوان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی مدیران انتخاب گیر آن نقطه مدعی می‌شوند ممکن است چرا به همان اندازه به در حال حاضر انتخاب را ملغی نکردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازنظر بنده هرکسی اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون در گیلان مسؤولیت داشته بی ارزش در ماجرای غیرقابل‌تحویل داد سراوان است.

فارس: راهنمایی ممکن است در آن نقطه چه بود؟

احمدی کاسانی: راهنمایی من می خواهم این بود کدام ممکن است به‌صورت خیلی بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون فوت وقت شرایط را باوجود همه امتیازات مدیریت کنیم یعنی برای رفع معضل شیرابه به‌سرعت تصفیه‌خانه ایجاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت معضل پایین هم می‌توانستیم همراه خود لوله‌گذاری شیرابه را به بومی کدام ممکن است زمینش را تصمیم گیری کردیم هدایت کنیم کدام ممکن است آقایان اصلاً اهمیتی به این حرف‌ها ندادند.

{در این} مدت خودم چندین بازدید در اروپا اجتناب کرده اند تصفیه‌خانه‌های مختلفی داشتم مدلی را محلی‌سازی کردم کدام ممکن است می‌توانستیم در ازای شیرابه، آب قابل‌استفاده در صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی عرضه بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم تکل تأییدیه اجتناب کرده اند امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی، متأسفانه باز فناوری حاضر‌شده اجتناب کرده اند سوی من می خواهم خریداری نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را به این‌طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌طرف پاس‌کاری کردند.

فارس: راهنمایی ممکن است درمورد به چه روزی بود؟

احمدی کاسانی: در زمان آقای سالاری استاندار وقت راهنمایی دادم کدام ممکن است ایشآن‌هم عشق کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا به اداره فضای بی تجربه ارجاع دادند همراه با آن همراه خود شهرداران رشت ازجمله آقایان ملایم‌قدم، نصرتی مکاتبه مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آقای حاج محمدی اجتناب کرده اند طریق واسط رایزنی کردم؛ ضمن اینکه نمایندگان وقت مردمان در مجلس شورای اسلامی هم در جریآن‌همه امور بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در مونتاژ کمیسیون اجتماعی شورای شهر هم حضور یافتم کدام ممکن است متأسفانه استقبالی نشد.

فارس: همراه خود ملاحظه به وضعیت حال راه‌رفع ممکن است چیست؟

احمدی کاسانی: معضلات این‌چنینی را باید همراه خود راه‌رفع‌های چندوجهی آن‌هم همراه خود اختیارات حاکمیتی رفع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه باید آرزو‌ای در مقامات برای رفع آن وجود داشته باشد کدام ممکن است شخصاً این این سیستم باید برای ادغام کردن ۵ بخش این سیستم‌ریزی فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیکی، این سیستم‌ریزی اجتماعی، این سیستم‌ریزی مالی، این سیستم‌ریزی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت ‌بخش تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد باشد.

فارس: دلیل بیشتری می‌دهید؟

احمدی کاسانی: ببنید مثلاً برای بخش فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیکی، باید برای کوه زباله‌ای کدام ممکن است انباشت شده تصفیه‌خانه تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام به رشد لندفیل‌های بهداشتی کنیم کدام ممکن است تمایز آن همراه خود دفن گاه سراوان در اینجا است کدام ممکن است در لندفیل بهداشتی استخرهایی تحمیل می‌کنیم کدام ممکن است نفوذناپذیر به موجود در ناخوشایند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی آنان به موجود در ناخوشایند تأثیر می گذارد نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ورود زباله روی آنان روکش دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران‌ هم به آن است تأثیر می گذارد نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنهایت خروجی شیرابه را وارد منصفانه تصفیه‌خانه می‌کنیم.

علاوه بر این در بحث این سیستم‌ریزی اجتماعی نیز باید در بحث تفکیک زباله کار کنیم؛ متأسفانه ماشین‌هایی کدام ممکن است در جاری حاضر استفاده می‌شود قابلیت تفکیک اجتناب کرده اند مبدأ را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ساکنان اگر تفکیک اجتناب کرده اند مبدأ را هم انجام دهند سرانجام در یک واحد محل ریخته می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک معنایی ندارد؛ مگر کسب منصفانه‌میلیون سطل زباله (به ازای هر سه شهروند منصفانه سطل زباله) چقدر قیمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً انگیزه بی نظیر عدم نتیجه گیری این امر نبود میل در این سیستم نظام است، پس باید مقامات پیش اجتناب کرده اند کار باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در بخش تفکیک اجتناب کرده اند مبدأ، بخش فیزیک تفکیک را فراهم کنند.

 

فارس: در مبحث مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد‌ای این سیستم پیشنهادی ممکن است چیست؟

احمدی کاسانی: در بحث این سیستم‌ریزی مالی نیز مثلاً برای تهیه کنید برخی اسبابک ها ازجمله همین کسب سطل‌های زباله، می‌توانستند بخشی اجتناب کرده اند مالیات نمایندگی‌هایی آلاینده را به این بخش اختصاص دهند هر دو برخی اجتناب کرده اند ملت ها بر ایده مالیات دریافتی اجتناب کرده اند خانوارها اقدام به کسب این انگشت اقلام می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌تر اجتناب کرده اند همه اینکه این بخش درمورد به جان اشخاص حقیقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان شهرت آن را اجتناب کرده اند بودجه کلی ملت هم تهیه کنید کرد.

در بخش این سیستم‌ریزی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی همراه خود منصفانه مثال عرض می‌کنم؛ برای مثال مقامات می‌تواند کیسه کاغذی را متنوع کیسه‌های پلاستیکی کنند کدام ممکن است همین الان در ایالات کنتیکت آمریکا کدام ممکن است من می خواهم ساکن هستم همین اتفاق در جاری رخ دادن است شبیه ایران قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کسی تخلف کرد برخورد شد کدام ممکن است می‌تواند همراه خود این کار جلوی تأمین یکی اجتناب کرده اند آلودگی‌ها را بگیرد هر دو اینکه سوپسیت به مردمان برای زباله بدهد مثلاً مخلوط‌آوری بطری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه به امکانات مبلغی را تخصیص دهد.

در بخش تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نیز کدام ممکن است به‌فرم فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربرگیرنده همه اسبابک ها بالاست ما بستری را در ۴ مرحله بالا فراهم کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش پنجم سال‌به‌سال همراه خود حاضر گزارش، آسیب‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر راهکار به قوانین‌گذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان سعی در افزایش سرویس‌دهی خواهیم داشت.

فارس: خواه یا نه آزاد کردن وضعیت حال به همین تعیین کنید خطرات بالقوه دربردارد؟

احمدی کاسانی: طبق تحقیق بنده، ما در کل سالیان قبلی حدود ۹ میلیون تن زباله در سراوان انباشت کردیم کدام ممکن است رقم فوق العاده زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به همین تعیین کنید اگر این کوه زباله را رها کنیم {به دلیل} انباشت زباله‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً عفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی، حداقل در ۳۵ سال بلند مدت شیرابه‌ای همراه خود سطح سمیت بالا خواهیم داشت کدام ممکن است موجب بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امراض مختلف می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت محله احاطه این جهان را شبح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده پس اجتناب کرده اند ۳۵ سال به‌مرور اجتناب کرده اند سمیت آن کاسته می‌شود.

فارس: دانستن درباره زباله‌سوز فوق العاده صحبت می‌شود تذکر ممکن است چیست؟

احمدی کاسانی: علیرغم اینکه همه مسؤولان ازجمله شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر اجتناب کرده اند زباله‌سوز سخن میگویند، ازنظر بنده بحث زباله‌سوز توهمی بیش نیست از ۹ کسی زباله‌سوز را دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ کسی خواهد دید.

فارس: انگیزه ادعای ممکن است چیست؟

احمدی کاسانی: انگیزه بنده هم آموزشی است در جاری حاضر کمیت ۷۰ نسبت زباله‌های ما آب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده‌ای کدام ممکن است ۷۰ نسبت آن آب باشد قابلیت سوختن ندارد مگر همراه خود صرف قدرت فوق العاده بیش از حد در حد نیروگاه هسته‌ای کدام ممکن است غیرقابل دستیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دروغی است کدام ممکن است آقایان میلیاردها تومان اجتناب کرده اند آن در قالب صحبت همراه خود نمایندگی‌های زبان چینی، ژاپنی، اتریشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن بهره‌ها برده‌اند.

فارس: یعنی احداث زباله‌سوز به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست؟

احمدی کاسانی: هر چیزی امکان‌پذیر است با این حال خواه یا نه این قیمت صرف دارد؟ ماهیانه به نرخ دولتی سوبسیتی ساده قیمت سوخت ما در ماه ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۵ میلیارد تومان {خواهد بود} کدام ممکن است قیمت آزاد آن نیز هنگفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر ممکن است خواه یا نه همراه خود این شرایط امتحان کردن این نسبتاً است؟

فارس: همراه خود ملاحظه به اسبابک ها آگاه‌شده در صورت تمایل حاضر به همکاری هستید؟

احمدی کاسانی: باید آرزو در مجموعه حاکمیتی وجود داشته باشد کدام ممکن است درگذشته چنین نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم نیروی کار جدید مقامات را خبر ندارم کدام ممکن است اگر این‌گونه باشد قطعاً همکاری خواهم کرد.

انتهای پیام/۸۴۰۰۷