رئیس جمهور اصل داد همراه خود عاملان حوادث فوتبال مشهد برخورد شود


به گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار هفته قبلی کارکنان سراسری فوتبال کشورمان مقابل لبنان در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد کدام ممکن است همراه خود شیوع ۲ بر صفر شاگردان دراگان اسکوچیچ به نوک رسید، بلیت فروشی بیش اجتناب کرده اند قابلیت ادعا شده بود. همراه خود حضور حدود ۲۲ هزار نفر در ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه برخورد نامناسب همراه خود بانوان حواشی زیادی تحمیل کرد کدام ممکن است همراه خود پاسخ مسئولان کشوری در کنار شد.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان عصر همانطور که صحبت می کنیم همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند اتفاقات رخ داده در محیط مسابقه کارکنان سراسری فوتبال در مشهد، بار تولید دیگری اجتناب کرده اند مخالفت مقامات همراه خود چنین اقداماتی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم انجام این اقدامات تاکید کرد. همراه خود سهل انگاری انتقادی برخورد کنید

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید