رئیس سازمان امور اراضی کشور از رفع معارضات اراضی کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.


به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، صفدر نیازی عصر امروز در جلسه کارگروه استانداری آذربایجان شرقی افزود: اصلاحات ارضی از سال ۱۳۴۰ آغاز شد و در سال ۱۳۴۱ طرح ملی شدن اراضی مطرح شد و اختلافاتی بین آن ها وجود داشت. مردم و دولت حدود ۶۰ سال زمینه مالکیت این اراضی را داشتند. در سال ۱۳۹۳ به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت داده شد که تمامی پلاک ها را بررسی کند و اگر زمین ها مستثنی مردم بوده و به اشتباه ملی شده اند به مردم بازگردانده شود.

وی ادامه داد: بررسی پلاک ها از سال ۱۳۹۳ در کشور آغاز شد و برآورد می شود از ۱۰۰ هزار پلاک کشور، ۵۵ هزار پلاک دارای تداخل باشند. تاکنون از ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشور، ۲۰ درصد از اراضی کشور که مجموعاً ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار است، از تداخل پاکسازی شده است.

نیازی گفت: استان آذربایجان شرقی یکی از استان های پیشرو در زمینه رفع تداخل پلاک است و تاکنون ۳۴ درصد از اراضی این استان حذف شده است. آذربایجان شرقی در بحث واگذاری پلاک در حوزه تداخل زمینی مقام دوم را به خود اختصاص داد.

نیازی با بیان اینکه رفع تداخل از پلاک های ثبتی منجر به صدور سند می شود ادامه داد: تاکنون برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور سند کاداستر صادر شده که ۵۹۰ هزار هکتار آن است. در ۵ ماه گذشته بود و دولت تصمیم گرفت برای تمام زمین ها سند صادر کند.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید