رئیس صفحه بحث اسکیت هاکی خاص شد + عکس


به گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند فدراسیون اسکیت، مجید هنرجو طی حکمی «محمدرضا فضلی» را شناخته شده به عنوان رئیس فدراسیون اسکیت هاکی (هاکی روی یخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاکی روی یخ) منصوب کرد.

{در این} تصمیم آمده است: تذکر به توانمندی، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود جناب آقای محمدرضا فضلی {به سمت} ریاست صفحه بحث اسکیت (هاکی روی یخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاکی روی یخ) فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوند. ایران. امید است به یاری خداوند توفیقات روزافزون حاصل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گامهای موثری در جهت ارتقای به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی بازی اسنوبورد برداشته شود.

رئیس انجمن اسکیت هاکی مشخص شد + عکس