رئیس فدراسیون: کنم انتخابات برگزار تنبل، افتادگی هستیم/ مشکلات دوچرخه استفاده ناشی اجتناب کرده اند اجزا خانه است


رسول هاشمکندی اظهار داشت:لوگو وی در خصوص نامه یکی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس به وزیر بازی مبنی بر عدم برگزاری انتخابات دوچرخه استفاده به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس اظهار داشت:میدانم این صحبت ها چگونه به وجود به اینجا رسید کدام ممکن است امتیازات درمورد به وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اتحادیه ۹، با این حال فدراسیون جهانی باید اساسنامه ما را تصویب تنبل، الان همه عامل توسط دست آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است اساسنامه ما را تایید نکنند نخواهیم کرد آن را نگه داریم. اگر بخواهیم با بیرون مجوز جهانی انتخابات برگزار کنیم حتما اظهار تذکر می شنویم کدام ممکن است همه عامل باید همراه خود تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت آنها باشد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه این موضوع را پیگیری می کنید، اظهار داشت: ما هر هفته پیگیری می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت می کنیم، متاسفانه روابط بصری بر عهده ماست.لامیل فدراسیون جهانی تعدادی از روز پیش فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی دانم} همراه خود تصویب اساسنامه منافاتی دارد هر دو ۹، اجتناب کرده اند طرفی کمیته سراسری المپیک پیگیر است.

رئیس فدراسیون دوچرخه استفاده اظهار داشت: این اساسنامه ای کدام ممکن است به فدراسیون جهانی کشتی شده یکی ۲ بار برگردانده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ایرادات را برطرف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را پس داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون منتظر هستیم به همان اندازه تصویب شود.

* همه مشکلات دوچرخه استفاده ناشی اجتناب کرده اند اجزا خانه است

هاشمکندی همراه خود ردیابی به اینکه همه مشکلات دوچرخه استفاده ناشی اجتناب کرده اند اجزا خانه است، اظهار داشت: برخی اشخاص حقیقی ساده جستجو در مزیت شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی دهند دوچرخه استفاده ایرانی پیش برود. متأسفانه این اشخاص حقیقی در شش ماه قبلی ۲۰۰ نامه الکترونیکی تشکیل مفهوم های مختلف به فدراسیون جهانی کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دوچرخه سواران ایرانی را مختل کرده اند. همه این مشکلات اجتناب کرده اند موجود در است از فدراسیون جهانی هیچ ربطی به امتیازات خانه فدراسیون ها ندارد تا منصفانه نفر اجتناب کرده اند موجود در آنها را دنبال تنبل. متاسفانه دوستانی کدام ممکن است این کار را کرده اند نگاه به گذشته همراه خود همین شرایط انتخابات برگزار کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا چون خودشان نیستند اشکال ساز شدند.

*پایان دادن ساختمان دوچرخه به صرفه نیست

رئیس فدراسیون دوچرخه استفاده دانستن درباره وضعیت ساختمان دوچرخه اظهار داشت: شکسته نشده کار روی این ساختمان اصلا ارزان نیست از بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیارد بودجه تمایل دارد کدام ممکن است برای فدراسیون مطلقاً مربوط نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وزارت بازی». متأسفانه مونتاژ این ساختمان اجتناب کرده اند ابتدا همراه خود مشکلاتی مواجه شد. به نظر می رسد مانند است کار در مونتاژ اتحادیه قانونی است با این حال باید موشکافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف سازی شود به همان اندازه همه اشیا روشن شود.

*کشتی غرق شده به سختی تکان خورد

وی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره این سیستم های فدراسیون برای ورزشی های آسیایی اظهار داشت: اقدامات اجباری را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ فنی شخصی را برگزار کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۳ ماه بلند مدت برای اردوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات نیروی کار سراسری این سیستم ریزی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را انجام داده ایم. اجرا خواهد بود.»

هاشم کندی با توجه به چقدر ممکن است امیدوار هستید وی اظهار داشت: ببینید ما در شش ماه نخواهیم کرد معجزه کنیم با این حال کاروان نیروی کار سراسری در مسابقات قهرمانی آسیا کار کردن نسبتا قابل قبولی داشت. این بدان معنی است کدام ممکن است ما کاری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی غرق شده تکان خورده است.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید