رئیس مجلس عراق راهی تهران شدبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری فارس، محل کار محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اجتناب کرده اند بازدید قریب الوقوع وی به تهران در روز جمعه خبر داد.

جامعه خبری السومریه به نقل اجتناب کرده اند ادعا محل کار الحلبوسی گزارش داد کدام ممکن است ادعا به رئیس پارلمان عراق یکشنبه هفته بلند مدت در راس منصفانه هیئت پارلمانی به تهران بازدید تنبل.

محل کار الحلبوسی ادعا کرد کدام ممکن است این بازدید به دعوت مناسب محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی انجام تبدیل می شود. الحلبوسی ادعا به همراه خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری افسران جمهوری اسلامی ایران دیدار تنبل.

قالیباف دی ماه قبلی پس اجتناب کرده اند انواع وی شناخته شده به عنوان رئیس مجلس عراق، پیامی به الحلبوسی فرستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وی خواست به تهران بازدید تنبل.

رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه خود تاکید بر اینکه حمایت های مجالس ۲ ملت در زمینه های مختلف بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه خواهد کشف شد، تاکید کرد: همکاری پارلمانی ۲ ملت بخش مهمی اجتناب کرده اند روابط دلپذیر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد است. موجب تحکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روابط ۲ ملت در جهان های مختلف خواهد بود.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز شهریور قبلی برای نمایندگی در نشست قلمرو ای حمایت اجتناب کرده اند عراق در بغداد همراه خود رئیس پارلمان عراق دیدار کرد.