رئیس کمیته مربیان فدراسیون فوتبال راه اندازی شد شد


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند مکان فدراسیون فوتبال، همراه خود تصمیم میرشاد مجدی، رئیس فدراسیون، غلامرضا جباری شناخته شده به عنوان سرپرست کمیته آموزش محدوده شد.

در بخشی اجتناب کرده اند تصمیم مجیدی جباری آمده است:

تذکر به سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب ارزنده جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجب این اطلاعیه {به سمت} رئیس کمیته آموزش منصوب می شوید. امید است همراه خود امتحان شده مستمر جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر همکاران در راستای پاسخگویی این کمیته شاهد ارتقاء تا حد زیادی فدراسیون فوتبال باشیم.

اجتناب کرده اند خداوند متعال آرزو می کنم کدام ممکن است خواهید کرد را در انجام وظایف محوله یاری تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید