راه اندازی شهرک صنعتی صنایع دارویی و بهداشتی اصفهان در دستور کار قرار دارد


به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، رسول سواری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان اظهار داشت: حمایت از ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی و استقرار صنایع دانش بنیان و دوستدار محیط زیست در شهرک های صنعتی استان از سیاست های سیاسی و متنوع است. برنامه هایی در این راستا تهیه شده و به ترتیب در حال اجراست.

وی افزود: از این حیث ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی در دستور کار این شرکت قرار دارد که گام های مهمی در این راستا در حال انجام است.

سواری ادامه داد: پس از انجام مطالعات کارشناسی و با توجه به نیاز استان به اختصاص زمینه مناسب برای توسعه صنعت داروسازی، صنعت مکمل های گیاهی و تجهیزات پزشکی و با توجه به اینکه این گونه صنایع جزو پاک ترین و کم آلاینده ترین صنایع هستند، زمین های دارای منطقه مناسب صنایع” یک دارو با اولویت واگذاری زمین تولیدی به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان اظهار داشت: با توجه به نیاز کشور به خودکفایی در صنایع دارویی و پزشکی و کاهش نرخ بیکاری نیروی کار ماهر و حمایت از تولید داخلی، این تصمیم اتخاذ شد.

انتهای پیام/ ۶۳۱۲۸ / الف /
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید