راه مهار تورم، واقعی کردن درآمدهای بودجه است.


محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: در بحث اصلاح ساختار بودجه. ، درآمدها و هزینه ها باید شفاف باشد ساختار بودجه حذف می شود.

یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه تنها به منابع درآمد نفتی متکی هستیم ضمن اینکه با افزایش پایه مالیاتی می توانیم روی درآمدهای این بخش نیز حساب باز کنیم.

دشتی با بیان اینکه افزایش منابع درآمدی بودجه یکی از نکات مهم در اصلاح ساختار بودجه است، خاطرنشان کرد: تامین درآمد بودجه است.

وی افزود: با تحقق درآمدهای بودجه می توان از کسری بودجه جلوگیری کرد و در سایه جلوگیری از کسری بودجه است که تورم کنترل می شود و دیگر شاهد فشار آن تورم بر مردم نخواهیم بود.

یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته مهم در حوزه شفافیت بودجه شفافیت در منابع و مصارف بنگاه های دولتی است و این امر باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید