رایزنی افسران نظامی عربستان و عمان در مورد همکاری مشترک


به گزارش خبرگزاری فارس، ترکی بن بندر آل سعود فرمانده نیروی هوایی عربستان سعودی به طور جداگانه با خمیس بن حمد الغفاری همتای عمانی خود و شهاب بن طارق آل سعید معاون نخست وزیر در امور دفاعی عمان در مسقط دیدار کرد. .

خبرگزاری عمان گزارش داد که السعید در دیدار با این مقام نظامی سعودی روابط دوجانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دو طرف همچنین روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند و در مورد موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کردند.

این افسر نظامی سعودی در دیدار با فرمانده نیروی هوایی عمان نیز برخی مسائل نظامی در فرودگاه ها را مورد بررسی قرار داد.

فیاض الوائلی، رئیس ستاد مشترک ارتش عربستان در اوایل ماه جاری در سفر به مسقط با مقامات عمانی دیدار و درباره همکاری های دفاعی مشترک، مسائل نظامی و موارد مورد علاقه گفت وگو و تبادل نظر کرد.

انتهای پیام.
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید