رسانه های صهیونیستی گزارش وی دانستن درباره عملیات از دوام را تکذیب کردند


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین اطلاعات چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی جامعه صهیونیستی «کن» دانستن درباره عملیات از دوام فلسطین را تکذیب کرد.

کان اخیراً در گزارشی مدعی شد کدام ممکن است جهاد اسلامی پس اجتناب کرده اند ترور سه جنگنده شخصی قصد حمله موشکی به مکان های اسرائیلی را داشت، با این حال جنبش از دوام اسلامی فلسطین مانع اجتناب کرده اند این عملیات شد.

منصفانه مقام ارشد جهاد اسلامی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود این روزنامه به این خبر پاسخ نماد داد.عربی معاصروی تاکید کرد کدام ممکن است این خبر بی مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً کذب است.

وی خاطرنشان کرد: جنبش جهاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش از دوام اسلامی فلسطین (حماس) موافقت کردند کدام ممکن است به هرگونه حمله تل آویو به کرانه باختری رود اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس اشغالی پاسخ دهند.

در نبرد کدام ممکن است بامداد در این زمان شنبه در قلمرو آراوا در جنوب جنین رخ داد، سه فلسطینی اجتناب کرده اند جنبش جهاد اسلامی به ضرب گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی به مبایعه نامه رسیدند. {در این} نبرد ۴ ارتش صهیونیست نیز زخمی شدند. پلیس اسرائیل در ادعا ای ادعا کرد: نیروهای ویژه اسرائیل در جاری انجام عملیات {در این} قلمرو بودند کدام ممکن است اطلاعاتی با توجه به منصفانه گروه تروریستی اکتسابی کردند. گروه در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای حمله بود. ماشین حامل این اشخاص حقیقی بین [منطقه] جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوسیون متوقف شدند.

{در این} ادعا مدعی شده است کدام ممکن است در حالی کدام ممکن است پلیس اشغالگر در امتحان شده بود خودرو را متوقف تدریجی، این سه شخص به آنها شلیک کردند. سه سرنشین خودرو پس اجتناب کرده اند گرفتن نظامیان صهیونیست به مبایعه نامه رسیدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد اسلامی فلسطین در پی این عملیات رسماً در ادعا‌ای مبایعه نامه سه تن اجتناب کرده اند سربازان شخصی را در کرانه باختری، ۲ تن اجتناب کرده اند استان جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومی اجتناب کرده اند تولکرم ادعا کرد.

«تیپ های قدس» شاخه ارتش جنبش جهاد اسلامی در فلسطین نیز در پی ترور سربازان از دوام نسبت به ترور سه تن اجتناب کرده اند سربازان این جنبش توسط نظامیان صهیونیست در قالب رژه ارتش هشدار داد.

این گروه در ادعا ای ادعا کرد: سربازان ما با بیرون ملاحظه به نظامی رژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرادخانه ارتش آن پیروز شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خون به مبایعه نامه رسیدند. ما در فلسطین خواهیم ماند به همان اندازه منقل نبرد همراه خود رژیم صهیونیستی را روشن نگه داریم. توصیه می کنیم کدام ممکن است آن یک است جرم است [به معنای] وی افزود: این تداوم تجاوزات رژیم اشغالگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ آن اندازه این جنایت {خواهد بود}.

محمد اشتیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به این سوءقصد پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه سه مبارز جهاد اسلامی را “جنایت” توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند محاکمه عاملان آن در سالن دادگاه کیفری در سراسر جهان شد.

حماس نیز به نوبه شخصی به این ترور پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرد کدام ممکن است “پوشش قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترور دشمن علیه فرزندان ملت ما در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس اشغالی، ایمنی دادرسی مشخص شده آنها را تحمیل کرد.” نخواهد شد.”

رسانه های فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران فلسطینی در پاسخ به این ترور ادعا کردند کدام ممکن است عملیات استشهادی جدیدترین در مرکز سرزمین های اشغالی، رژیم صهیونیستی را مجبور به ترور میدانی فلسطینیان کرد. هفته های قبلی شاهد چندین عملیات استشهادی در مناطق به صورت جداگانه فلسطین اشغالی بودیم کدام ممکن است در نتیجه مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن متنوع اجتناب کرده اند شهرک نشینان صهیونیست شد. مهمترین آنها عملیات بنی بروک در شرق تل آویو بود کدام ممکن است در آن ۵ شهرک نشین کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش شهرک تولید دیگری زخمی شدند.

انتهای حرف / م
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید