روسای مراکز طراحی، برنامه و ارزیابی، تولید و فنی محکوم شدند


به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، معاونت سیما در حکمی جداگانه کوروش مفاخری را به سمت رئیس مرکز برنامه ریزی، برنامه و ارزیابی و سید باقر حاجی سید رضی را به عنوان رئیس مرکز فنی و تولید این معاونت منصوب کرد.

محسن برمهانی معاون سیما در دوره تحول و رصد تحقق آرمانی به عنوان مدیر افتخاری توسعه سیاست و برنامه منصوب شد. مدیریت به جای کنترل پسینی و کاهش فاصله محصول با استراتژی، بر برنامه های تلویزیونی تاکید دارد.

ایجاد سازوکارهای مناسب برای به حداکثر رساندن هم افزایی با قابلیت های طراحی و نظارت در داخل و خارج سازمان و افزایش استفاده از عناصر و کمیته های تفکر خلاق و متعهد با توجه به سه عنصر «استراتژی استاندارد، تحقیق و زمینه» و اولویت بندی محتوا در طراحی. و بازرسی تسریع در تولید و افزایش کیفیت برنامه نویسی از دیگر انتظارات معاونت مرکز برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزشیابی است.
معاون سیما همچنین از زحمات مجتبی ایزدی در دوران ریاست وی تقدیر کرد.
مفاخری تحصیلات مدیرکل پژوهشی سیما را در سابقه کاری خود دارد.

معاون سیما همچنین در حکمی دیگر باقر حاجی سید رضی را به عنوان مدیر مرکز تولید و تکنسین این معاونت منصوب کرد.

دستیار سید رضی در جهت ارتقای سطح فنی و تولید، افزایش سطح استانداردهای لازم تولید و توزیع، استفاده از روش ها و فناوری های نوین، جلوه های ویژه و همچنین تربیت نیروی کارآمد و حرفه ای و استفاده از توانمندی های موجود جهت تاکید بر ارائه خدمات به شبکه های مختلف سیما
ساماندهی، برنامه ریزی و نظارت برای استفاده بهینه از منابع تولیدی و فنی یکی از مهمترین رسالت های مرکز فنی و تولیدی سیما است که برمهانی در این حکم به آن اشاره کرده است.

قائم مقام سیما همچنین از زحمات مهرداد عظیمی در دوران ریاست وی تقدیر کرد.

سید رضی هم اکنون مدیرکل فنی صدا است.

انتهای پیام/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید