زلزله بهاباد خسارت جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی نداشته است


حسن رضاپور بهابادی رئیس هلال احمر شهرستان بهبادی در خصوص زلزله فعلی این شهرستان به خبرنگار فارس اظهار داشت: بلافاصله پس از بروز پایین لرزه نیروی کار ارزیاب به قلمرو اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل میدانی در اصل کار آنها قرار گرفت.

وی افزود: بر ایده فینال گزارش ارسالی نیروی کار ارزیاب زلزله، این حادثه در روستای تمیز از سکنه حدفاصل بهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوغند رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه خسارت مکانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی نداشته است.

رضاپور بهابادی اظهار داشت: افراد زلزله را در بهاباد به خوبی بافت نکردند، با این حال در قلمرو چادرملو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن چغاز کدام ممکن است به همان اندازه کنون مختصر‌تر بوده‌اند، آن را اصولاً بافت کردند.

بالا نامه / الف
این را برای صفحه اول سریع دهید