زنگنه در خدمت کارکنان سراسری رکورد زد


علی نصرتی معاون رئیس شورای وزنه برداری استان زنجان اظهار داشت:لوگو وی به خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: ۲۲ وزنه بردار به اردوی کارکنان سراسری وزنه برداری برای اعزام به ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های آسیایی دعوت شدند.

معاون رئیس شورای وزنه برداری جهان زنجان افزود: اردوی کارکنان سراسری از ۹ اردیبهشت به همان اندازه ۱۹ خرداد در محل ورزش وزنه برداری ورزشگاه آزادی برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور همه میهمانان {در این} اردو الزامی است.

نصرتی خاطرنشان کرد: میر مصطفی جوادی، حسین سلطانی، حافظ قشقایی، محمدمهدی حیاتی، حسین نجفی، علی رضا معینی، رضا دهدار، کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی هاشمی، حمید نوری، سید ایوب موسوی، رسول معتمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا نارنگی. کرمی، امیر حجوجی، امیر عزیزی، آیت الله شریفی، رضا حسن پور، علی داودی، رضا برالوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان جان ۲۲ وزنه بردار دعوت شده به اولین اردوی کارکنان سراسری بزرگسالان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران اعزامی به این اردو از ۱۱ سال پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون تخصص درخشانی داشته اند ویروس کرونا وی همراه خود دقیق اینکه آنها هم کنار هم قرار دادن بودند، اضافه کرد: خوشبختانه زحمات کارکنان نتیجه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر به این اردو دعوت شدند.

بر مقدمه گفتن محمدحسین برخا، معلم کارکنان سراسری وزنه برداری، نفرات بی نظیر اعزامی به ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های آسیایی پس از رکوردشکنی در هفتم خردادماه خاص خواهند شد.

نوک پیام / ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول هدایت دهید