سردار رفیعی آتانی: امروز «رفع موانع تولید و اشتغال» اولین نیاز کشور است.


گزارش کردن خبرگزاری دور از قزوین سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر امروز در جلسه میز خدمات صنعتی که به منظور بررسی مسائل و دغدغه های صنعت و رفع موانع تولید و با حضور رضا صفری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین و جمعی از صنعتگران صنعت کاسپین برگزار شد. شهرستان گفت: حل مشکلات واحدهای تولیدی باید در دستور کار ناظران صنعت قرار گیرد و در این راستا سپاه آماده همکاری و حمایت موثر است.

وی افزود: همدلی روسای دستگاه های اجرایی و حمایت آنها در این زمینه قطعا در بهبود فضای کار صنعتگران و تولیدکنندگان نقش دارد و نباید از این موضوع غافل شد.

فرمانده سپاه صاحب بستگی دارد بهاستان قزوین تصریح کرد: قوانین و مقررات باید در راستای هموارسازی مسیر تولید و ایجاد اشتغال باشد که بر این اساس مشکلات آماری و راهکارهای مناسب برای رفع آنها با همکاری صنعتگران ارائه شود. هزارتوی امور اداری است و تنها باید به دنبال توسعه فعالیت های مرتبط خود باشد.

سردار رفیعی آتانی وی ادامه داد: در حال حاضر اولین نیاز کشور که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری نیز هست، رفع موانع تولید و اشتغال و اهمیت دادن به شرکت های دانش بنیان با توجه هر فرد و سازمانی است. که .

وی در پایان بر برگزاری جلساتی تاکید کرد که نتایج و نتایج آن در رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال موثر باشد.

پایان پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید