سرمربی پرسپولیس حامد لاک را جدا گذاشت!


به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، یحیی گل محمدی پس اجتناب کرده اند باخت ۳ بر ۱ پرسپولیس مقابل کارکنان سراسری امید، اجتناب کرده اند انجام حمید لک در یکی اجتناب کرده اند گل هایی کدام ممکن است به ثمر رساند راضی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها هشدار خواهد داد. دروازه بان روز بعد حمید لک نیز در پاسخ به صحبت های گل محمدی همراه خود ناسالم اخلاقی همراه خود او صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد سرمربی پرسپولیس فعلا دروازه بان تیمش را انصراف تدریجی.

حمید لک فعلا اجازه همراهی پرسپولیس را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق های {انجام شده} عالی ساعت زودتر اجتناب کرده اند بقیه به ورزشگاه کاظمی {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش ورزش می تدریجی. باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است او پس اجتناب کرده اند انصراف این سمت چه خواهد کرد.