سریال | جذب می کند خارق العاده میلان {در خانه}/ پاداش زلاتان به ناپولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینتر


به گزارش خبرگزاری فارس، در چارچوب هفته {سی و یکم} سری آ ایتالیا، میلان {در خانه} به مصاف بولونیا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جذب می کند با بیرون گل رسید.

میلان سه امتیاز مهم را {در خانه} اجتناب کرده اند انگشت داد به همان اندازه به ناپولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترمیلان پاداش بزرگی بدهد.

روسونری همراه خود این جذب می کند در واقع به صدر جدول کلاس بندی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۶۷ امتیاز اول شد. ناپولی همراه خود ۶۶ امتیاز در کلاس دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترمیلان همراه خود عالی ورزشی کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳ امتیاز در کلاس سوم قرار دارند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید